Leraar:

Ds. Hennie Maré

Tel: (h)

Sel:      082 492 1353

E-mail : 

Orreliste:

Naam: Dennis Stander

Tel:(h)

Sel:   072 361 6049 

Koster:

Mev. Isabel Pretorius

Tel: (h) 

Sel:    083 230 8313

       

Saakgelastigde:

Mev. Shawn Pearce

Tel: (h) 

Sel: 071 044 4734

 Kategese

10:15 na die Erediens

Erediens:

Sondagoggende - 9h00

Eerste Sondag aand van die maand  om 18:00

 Kerkkantoor:

Sel:     071 044 4734

Faks:   

E-pos: ngbeno@mweb.co.za

 Kantoor Ure:

Ma tot Fri : 9h00 - 12h00

Sondae : 8h00 - 9h00