Nuusbrief


2012-05-25
Nuusbrief April 2012


 

          Jaargang 23                Gemeentenuus                April 2012

 

            Blomme voor in die kerk

 

Aan al die dames wat elke Sondag moeite doen met pragtige

rangskikkings voor in die kerk wil ek graag voor baie dankie sê.

Weet dat dit raakgesien en waardeer word.

Goeie Vrydag se voorstelling verdien spesiale vermelding, dit was uitstekend gedoen. Nogmaals dankie

                                                                                          Kenau Muntingh

--------------------------------------------------

Rekening aan die Kerkraad

 

�n Kerkraad in Holland het �n skilder opdrag gegee om skilderye en beelde in die kerkgebou �n bietjie op te knap. Toe die werk afgehandel is, het die Kerkraad die volgende gespesifiseerde rekening van die skilder ontvang:

 

GULDEN

 

De Tien geboden verbeterd en gecorrigeerd ������������. 28,00

Een moordenaar aan het kruis schoongemaakt en vier vingers aangezet� .. 44,00

Pontius Pilatus gewassen en nieuw bont op zijn muts��������� 64,00

Een vlerk van de engel Gabriël verguld en slagpennen aangezet�����44,00

   De diensmaagd van Kajafas drie maal geschropt, gelymd en nieuw

   karmozijn op de wangen gedaan�����������������  96,00

   De haan van Petrus een nieuw staart ingezet en de kam van de haan opgezet. 44,00

   Voor Maria Magdalena een nieuw kindje bijgemaakt, ook fris opgestopt en

   karmozijn op de wangen gemaakt ���������������.. 110,00

   De hemel in het Oosten vernieuwd en sterren daarbij gemaakt����..    86,00

   Het vagevuur opgehaalt en enige zondaars gerepareerd �������    32,00

   De hel aangevlamd, vier zondaars met ketenen bijgemaakt en de Duivel

   een nieuw start aangezet�������������������.     64,00

   Al de oude dominees en kerkraadsleden aan de pilaren van de

   kerk opgehangen����������������������.              44,00

   IN MEMORIAM

 

   Ons dink aan Frik en Nelie Scheepers, familie en vriende met die

   Sterwe van Nelie se ma, tannie Lina.

Ook dink ons aan Tricia en Gregg Lange, familie en vriende met die sterwe

Van Gregg se pa.

   Ook dink ons aan Hermien Farmer, familie en vriende met die sterwe

Van haar man Andrew.

   Asook aan tannie Bettie, familie en vriende met die sterwe van haar

   skoon suster en neef.

   Ons dink ook aan Elizia Koen, familie en vriende met die sterwe van

haar pa.

                               Die troos van die Here word julle toegebid

  ------------------------------------------------------------------------------------------

                              IN DIE SIEKEKAMER

Beterskap wense aan Leon Nel, tannie Edie Smith,tannie Loorna Welthagen, Tannie Toekie Jooste en Louis Theron met wie se gesondheid dit nie goed gaan nie. Baie sterkte aan Marie Vermaak wat herstel na �n beroerte aanval. Beterskapwense ook aan George Myburgh asook aan Cecelia de Beer wat nou tuis aan sterk na haar groot operasie asook aan Lorraine vd Hoven na haar knie vervanging en Manie Els wat ook �n oprasie gehad het.

                                    Baie sterkte aan julle almal

-----------------------------------------------------------------------------

 Dankies so uit die hart

Rina en George Myburgh wil aan almal baie dankie sê vir die belangstelling, oproepe en gebede met George se siekte. Ons waardeer dit baie.

 

Johan en Cecelia de Beer sê ook baie dankie vir Ds Alwyn vir die hospitaal   

besoeke. Dankie ook aan almal vir die belangstelling, oproepe en gebede tydens Cecelia se siekte. �n Spesiale dankie vir ons ma en dogter, Chantelle wat help met die tuisverpleging.  

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

Louise v Greunen is verantwoordelik vir die voorsang gedurende Mei

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ek kom in klein dingetjies sê die Heer:

En elkeen wat My waarlik wil dien, is hy,

Wat in sy lewe nederig bly en in wie se hart daar altyd liefde is.

 

NUUTVERKOSE KERKRAADSLEDE � SONDAG 15 APRIL 2012  

 

 Jurie Welthagen is bevestig as Ouderling

 

 Die volgende persone is herbevestig as Ouderlinge:

 Martie Beytell                Johan Müller               Ben Swartz

 Frans Botma                 André Pienaar             Dorothy Swanepoel

 Pieter Brown                 André Pretorius           André v Eyk

 Nelsie Brown                Alida Probst                Jannie Vermeulen

 Johan de Beer                Marietjie Smit              Marie Wienand

 Koos du Plessis             Sarel Smith

 

 Annebelle Stapelberg is herbevestig as Diaken

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NUWE INTREKKERS

  Pieter en Anne Rabe van Saldahnastraat 33

 

  Baie welkom hier by ons.

 

---------------------------------------------------------------------

NUWE DOOPLIDMATJIES

 

Lily Marais is op Sondag 5 Februarie gedoop en

Morné du Plessis is op Sondag 1 April gedoop.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         NUWE BABATJIES

   Andries en Erika Rieger het �n babadogtertjie ryker    

   geword

Baie geluk julle en aan Pottie en Emma Potgieter,

die trotse grootouers.

 

------------------------------------------------------------

Baie geluk aan Louis en Alet Theron met die geboorte

van julle kleinseun, Stefan.

   Dra ons gelukwense oor aan Paul en Celest Laubscher.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BELANGRIKE DATUMS

 

 Daar sal nie �n Seniorburgersfunksie wees op Donderdag 10 Mei nie.

 

Donderdag die 17de Mei:   Hemelvaart Eredienste om 10:15 en 19:00.

Maandag 21 Mei tot Donderdag 24 Mei:  Pinsterdienste om 19:00

Sondag 27 Mei:  Pinkstersangdiens en Nagmaal

 

Baie geluk aan almal wat gedurende Mei 2012 verjaar:

 

Ons Seniors:

           Marinda Geerdink die 5de      - 082 975 2488

           Sylvia Retief die 5de                - 072 211 7946

           Toekie Jooste die 6de              - 082 554 0552

           Corrie Brink die 10de             - 072 621 9099

           Connie Smith die 14de            - 084 257 8802

           Dries Giliomee die 18de         - 072 080 1035

           Tony Geerdink die 19de         - 082 885 7206

           Emma Potgieter die 26ste       - 083 657 0411

             

         Ons kinders:

         Markus Maritz die                   3de      Megan Basson die                   17de

         Anne-Marie Dreyer die           3de      Stephan Roberts die                 20ste

         Danika Esterhuizen die           15de

 

         Ander verjaarsdae:

         Aneritha v Nierkerk die          4de      Jaco Preorius die                     18de

         Koos du Plessis die                  5de      Hennie vd Hoven die              20ste

         André Pretorius die                 9de      Willie Esterhuyzen die            20ste

         Frans Visagie die                     10de    Zander Sinden die                   22ste

         Herman Small die                   12de    Kotie Beukes die                     23ste

         Ockie v Greunen Jr die           14de    Alma Roos die                         25ste

         Werner Lubbe die                  15de    Hybré Marais die                    26ste

         Alisha Wepener die                17de    Flippie vd Merwe die               27ste

         Kristel Basson die                   17de    Reinhart Röhm die                  29ste

         Estel Müller die                       17de   

 

                     Leer ons om in eie oë, klein te wees voor U, o Heer

                     Diep bewus van onvermoë om opreg u Naam te eer;

                     Maak ons nederig en stil om te lewe na u wil.           

                     ----------------------------------------------------------------------------------------------

                    Teedrink op Sondae

 

Nog bydraes is vir ons Lapa ontvang van:

Oom Robin Beal en tannie Klein Jacobs, tannie Lenie Wolmarans,

Marié Wienand, Sarel en Martie Beytell en �n anonieme bydrae .

Baie, baie dankie daarvoor, die kerkraad waardeer dit opreg.