Leraar:

Ds. Hennie Maré

Sel:      082 492 1353

Klank:

Klank: Kassie Kasselman

  

Koster:

Mev. Isabel Pretorius

Sel:    083 230 8313

       

Saakgelastigde:

Mev. Shawn Small

Sel: 066 219 1355

 Kinderkerk

9:00 Tydens die diens

Erika Rieger: 

Sel:084 306 2175

Erediens:

Sondagoggende - 9h00

Daar is more 'n diens om 9:00

Die diens word gelei deur Ds Hennie Mare.

 Kerkkantoor:

Sel:     066 219 1355

E-pos: ngkbeno@gmail.com

 Kantoor Ure:

Maan tot Don : 9h00 - 12h00

Sondae : 8h00 - 10h15 - Voor en na die diens.